Skip to content

Az Országzászló és a kegyelet

A rendszerváltozás utáni Magyarország elsőként újraépített Országzászlója a 2008. évben felavatott győri. Az 1934-ben avatott zászló hű mása igen csekély különbséggel épült oda, ahová az eredeti alkotók valaha megálmodták. Az újraépítéskor komoly vitát váltott ki úgy az Országzászló, mint az Apostoli Kettős Kereszt elhelyezése. Az ellenzők úgy érveltek, hogy letakarja a régi-új emlékmű az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékművet, nem illenek egymáshoz, rossz térkompozíciót alkotnak. Az azóta eltelt jelentős idő megoldotta ezt a feszültséget, mindenki számára nyilvánvaló lett, hogy ez a három fontos emlékhely és térelem valódi és szerves egységet alkot.

Újévi köszöntő

Ismét öregebbek lettünk egy évvel, mely sok tekintetben különbözik a már mögöttünk lévőktől. Sokak véleményével egyezik, hogy ez az év nem a legszerencsésebbek egyike volt. De nem gondolva a sok bajra, inkább könyveljük ezt el úgy, mint a nagy változások évét. Változott a külső világ, szinte kifordult sarkaiból, és nem igazán tudjuk, hogy mindezen történések egy korszak végére tettek-e pontot, vagy egy világkorszak fordulópontját jelentik.

Csángó gyermekekért gyűjtés 2020

Az Arrabona Városvédő Egyesület a sok éve tartó hagyományt folytatva ismét karitatív gyűjtést szervez a moldvai magyar csángó gyermekek magyar nyelvű tanítása elősegítéséért. A magyar tanulás ügye Moldvában a Csángó Magyarok számára a megmaradással azonos, ezért kiemelt Nemzeti Ügy.

Néhány gondolat a Győri Nemzeti Színházról

A mai színházépület sokak gondolatvilágában, és igencsak sokféleképpen jelenik meg újra és újra, gyakran igencsak eltérő víziót létrehozva, mindez már az épület megvalósulása után elkezdődött és tart napjainkig. A sajtóban megjelent polgármesteri elképzelés a színház sorsával kapcsolatban erőteljes szellemi hullámokat fog vetni – ebben biztosak lehetünk.

Mégis élünk

Többek kárognak arról, hogy a városvédő és a civil egyesületek napjai leáldoztak. Jómagunk egészen más következtetést vontunk le, mely nem csak a járványos idők házi gyártású apokaliptikus vízióiból és a nehéz időkben gondolati beltenyészettől fertőzött közösségi oldalak elektronikus hasábjairól szivárog agyunkba.