Skip to content

Tovább fejlődött az emlékmű A Pálffy hídnál

2023. május 25-én Szőcs Levente Barátunk felszerelte a Czapp József és Németh János bátor tettére, a Pálffy híd felrobbantásának 1945. március 28-án történt megakadályozására emlékeztető kompozíció talapzatára a koszsorú akasztót és az alkotókra emlékeztető táblát. Ez utóbbi szövege: „Állította az Arrabona Városvédő Egyesület 2023. március 28-án Szabó Gyula tervei alapján”

Az Arrabona Városvédő Egyesület üzenete a Nemzeti Összetartozás napján

Tisztelt hölgyeim és uraim, Győr polgárai és annak határain túliak. Szeretettel és béke üzenetével köszönti Önöket az Arrabona Városvédő Egyesület és annak nevében jómagam, az egyesület elnöke. A trianoni béke végtelenül szomorú napját országgyűlésünk józan és bölcs gondolattól vezetve a Nemzeti Összetartozás napjává avatta. Tette ezt abban a bibliai gondolatban bízva, hogy: „A háborúság békességes tűrést nemz.”

Városunk fontos szerepet játszott a forradalomban

Úgy tanultuk, hogy Kossuth híres felirati beszéde volt az, ami indukálta a forradalmat, de tudni kell, hogy ezt megelőzően a győri Balogh Kornél írt egy beadványt és Kossuth Lajos ehhez írta hozzá a saját beszédét. Balogh Kornél győri születésű (1804–1880), az 1843–1844. évi pozsonyi országgyűlésen Győr megye követe, a megyei konzervatívak egyik vezető egyénisége volt.

425 éve sikerült visszafoglalni Győrt a törököktől

Mi, győriek nagyon büszkék lehetünk március 15-ével kapcsolatban. Az 1848 polgári forradalom ugyanis valójában Győrben kezdődött.
Győri ember volt, aki kiváltotta ennek a két évnek az eseményeit. Városunk követét ekkoriban Balogh Kornélnak hívták. Ő volt az, aki a Metternich-féle machinációkra rájött. Balogh Pozsonyban csatlakozott Kossuth Lajoshoz, aki az országgyűlésen elmondta híres beszédét.