Közlekedési gondolatok – Döntéskényszer

     A sorozat, melynek tervezett záró eleme következik, eredetileg a „Pokoli utak” címmel szerepelt volna – ezt akkor közmegegyezéssel elhagytuk, de a jelen infernális állapotok a közlekedésben leginkább e cím alá fűzve helytállók. A hosszas fejtegetések során megtapasztalhattuk, mi volt a történeti alapja egy szerencsétlen és kierőszakolt közlekedési megoldásnak, ma látjuk és tapasztaljuk kárát, láthatjuk nap mint nap a helyzet haszonélvezőit és kárvallottait. Egyesületünk több éven át hívta fel a figyelmet arra, hogy hamarosan bekövetkezik a forgalmi káosz városunkban és számtalan hasznos javaslattal élt a nyilvánosság felé. Sajnálatos, hogy a forgalmi helyzet ilyetén módú alakulásáért egyértelműen felelős városvezetéssel kokettáló média…

Tovább olvasom

Közlekedési gondolatok – Bízni muszáj, de a java még hátra van

     Az eddigiekből nyilvánvaló, hogyan, miféle ötletelés és évtizedes agytorna vezetett a „nyugati tengelynek” nevezett szelőút létrejöttéhez. Tudjuk immár az útépítés valós és virtuális mozgatórugóit, melyeknek java teljességgel mentes az urbanisztikától, a közlekedés-tudománytól, de akár a ma népszerű szótól; a városfejlesztéstől is. Látjuk és tapasztaljuk, hogy ez az út a nap több szakaszában nem képes ellátni forgalomelvezető feladatát, dugók sora, és a dugókban veszteglők tömege mindezeket saját bőrén tapasztalja. De mi ennek a tengeri kígyónak a jövője?      Az a fejvesztett közlekedési elképzelés – ha ugyan egyáltalán ez az -, hogy a belvárost a folyóval párhuzamosan kell kerülgetni és kiöregedett…

Tovább olvasom

Közlekedési gondolatok – A fejétől a farkáig 4 méter, a farkától a fejéig 5 méter

     Az Ipar utca meghosszabbításában tervezett – sajnos csak nyomvonalában – Mosoni-Duna híd nem e század gondolata, többen már az 1907-es Gyárvárosi rendezési terven felfedezni vélték. Helye itt van a mai, 21. századi rendezési terven is. Így megvalósulása – már amennyiben remény van erre – igazán nem mondható elkapkodott cselekedetnek. Jelentősége abban áll, hogy igen jelentékeny és jótékony forgalom átrendeződést képes indukálni főleg a Mártírok útja, Budai úti körforgalmi csomópont, Fehérvári út és 14-es főközlekedési út vonatkozásában. Mi még olyan szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy ismerjük azt az igen komoly és általános közlekedési tanulmányt, mely 2006-tól sok éven át a győri…

Tovább olvasom

Olvasói levél

Olvasói levél következik. „Kedves Arrabona!       Ismét írok Önöknek. A Bácsai úti egykori parkban lakom, a napokban újabb fák tűntek el előlünk. Nem bírom ezt nézni. Írtam ismét a Reflexnek is, tegyünk valamit, hogy ez a jövőben ne fordulhasson elő. Az Arrabona összes írásával egyetértek. Van még Győrben olyan civil szervezet, amivel Önök tartják a kapcsolatot, vagy akikkel érdemes lenne felvenni? Tavaly nyáron is terveztem már civilek összekapcsolását, de nem volt energiám rá. De minél tovább várok, várunk ezzel, annál nagyobb veszteség éri konkrétan Révfalut, de azt gondolom, az összes győrit is.       Visszakerestem egy régi írásukat, ott azt írták,…

Tovább olvasom

Tisztelet a Haza Hőseinek

     Immár 419. éve, hogy vitéz tábornokaink, Pálffy Miklós és Schwarzenberg Adolf Győr várát a töröktől öldöklő csatában oroszlánként harcolva visszavették. A kereszténység zászlaja ismét a vár fokán díszlett, Európa újra fellélegezhetett. Óriási és egyben példaértékű haditett volt mindez, hiszen kevés hadi diadal volt olyan visszhangot keltő, mint ez a mienk. Győr földrészünk, egyben a keresztény világ kulcsa, mint korában hívták a Kereszténység Védőbástyája volt. Nem csak azért, mert városunkban futottak össze az összes jelentős kereskedelemi és hadi utak, hanem mert az óriási erőd védelmében szabadon és bátran virágzott a Krisztus-hit. Ettől a helytől délre már csak néhány kisebb bakonyi…

Tovább olvasom