Skip to content

Vélemény

Mire is kéne emlékeznünk ma?

Ma sok keresztény ünnepel, hiszen Virágvasárnap van, a húsvéti ünnepkör egyik igencsak jeles napja. Mi győriek tudjuk, hogy városunk 750 éves királyi város mivoltának ünnepi éve, az erről való megemlékezések zenitpontja van. Hiszen az ünnepi év logója is a „fülesbástya” a kora-újkor hadászatának remeke, mely nem jelent mást, mint hogy a kiemelt esemény Győr a kereszténység védelmében betöltött szerepe, és az azt megalapozó történelmi tett.

Színházi helyzet

Az Arrabona Városvédő Egyesület ezúton fordul a majdani városvezetés felé, hogy vizsgálja felül a színház bővítési és rekonstrukciós terveivel kapcsolatos döntését, mert az megítélésünk szerint nem szolgálja Győr városának érdekeit. Szerintünk a terv téves koncepciója, és abból adódó műszaki tartalma jelentős és indokolatlan többletköltséget okoz egy valóban szükséges, de észszerű színház-rekonstrukció költségeihez viszonyítva. Talán még nem késő a leállítása, a program újragondolása és a módosítás.

Növelni, vagy átalakítani?

Mindennapi életünket már jó ideje kíséri az a kínosan terhes nézet, mely szerint minden akkor van rendben, ha az adott dologból minél többünk van. De mit lehet tenni, ezt látjuk, ezt halljuk nap mint nap; gyakorlatilag ebben nőttünk és növünk fel. Lehet az pénz, autó, gyerek, energia, négyzetméter, térkő, vagy gól; mindegy miről van szó. A lényeg, hogy sok legyen belőle. De vajon a növekedést nevezhetjük-e egyértelműen haladásnak?

Jót cselekedni

Ahogy végignézi az ember a győri önkormányzati vezetés urbanisztikai jellegű cselekedeteit, bizony sok jót nem vehet észre. Az immár lassan 13 éve tartó folyamatos regnálás és újra-beszavazás alaposan átforgatta városunk életét. Beleavatkozott a környezet, épített környezet alakításba, köz- és tömegközlekedésbe, köz-alapellátásba. Vonzatként sorolhatjuk itt az ember mindennapi életére ható legkülönfélébb szolgáltatások bonyolult rendszerének világát is.

Beruházások összefoglaló véleményezése

Az elmúlt időszak beruházási folyamatának iránya az urbanisztika legalapvetőbb szabályait rúgja fel, engedélyezve épületek és épületegyüttesek felépítését, melyek mára már a kaotikus állapot felé közelítenek. A modernizálás égisze alatt Győrt teljesen átépítik és teljesen elépítik úgy, hogy már szinte visszafordíthatatlan… Read More »Beruházások összefoglaló véleményezése