Skip to content

Az Arrabona Városvédő Egyesület áldott Karácsonyt kíván!

Karácsonynak éjszakáján, Krisztus születése napján,
örüljünk hát örvendezzünk, megszületett már minékünk.

Így szól a népdal, ismeri felnőtt gyerek, de vajon érti is? Most mi kaptunk ajándékot, melyet örömmel osztunk meg Önökkel, legfőképp azokkal a honfitársainkkal, akik tevőleg is segítették egyesületünk Szászkútfaluba eljutott misszióját. Ezek a kicsiny gyermekek szeptemberben kezdtek magyarul tanulni. Tessék, a vetés kezd szárba szökkenni, szól a magyar szó tőlünk ezeregyszáz kilométerre, az Óhazánkban, az Etelköz határán.

Most küldték Szászkútfaluból:

Jó estét! 
Köszönjük szépen még egyszer a Szászkútfalusi Magyar Ház részére küldött adományokat, amelyek segítenek, segítik a gyerekeket, diákjainkat az oktatásban. Két karácsonyi videóval, énekléssel kívánunk Áldott és Békés Karácsonyi ünnepeket! 🎄

Sokan mondták, hogy nincs már értelme segíteni, hiszen a moldvai magyarság eltűnt, feloldódott a népek áradatában, nyelvét és identitását elvesztette. Íme a bizonyíték, hogy ez óriási és veszedelmes tévedés, nettó hazugság. A moldvai magyarok most itt állnak és nemcsak azt bizonyítják, köszönik szépen megvannak, hanem a jövő áll itt előttünk. Ők lesznek a következők, akik felnőttként viszik majd tovább őseink hagyományát, modern, civilizált és büszke magyarok lesznek.

A szászkútfalui példa bizonyítja, igenis van magyar összetartozás, vannak közös ügyeink, akárhol is legyünk ebben a világban. És még egyre is direkt bizonyíték ez a hely, népünk csak akkor maradhat fenn, ha felismerjük a nyelv összetartó, határt nem ismerő erejét.

Kedves honfitársaink ti, akik segítettek már a magyarság mentő akciókban, kívánjuk, hogy az Úristen áldjon meg benneteket és adakozó jókedveteket tartsa fenn, látjátok, nem hiábavalóság, ha a magyar segíti a magyart. És ti, akik még nem támogattátok ezt a valóban nagyszerű ügyet, gondoljátok át és segítsetek, mert ahogy a Szentírás mondja:

A jókedvű adakozót kedveli az Úr!

Itt most Szászkútfalun nemcsak az Isten kegyelme nyilatkozott meg, hanem sok jó magyar segítő szándéka és jóakarata.

Barátaim, sikerült történelmet írni, mert ettől már nem stagnál a magyarság itteni állapota, hanem gyarapodni kezdett, Nagy szó ez igen nagy szó.

Köszönjük a szíves segítséget mindenkinek, aki itt segített, áldott és békés Karácsonyt kívánva!

Az Arrabona Városvédő Egyesület tagsága nevében:

Szabó Gyula
elnök