Skip to content

Vélemény

Az Arrabona Városvédő Egyesület üzenete a Nemzeti Összetartozás napján

Tisztelt hölgyeim és uraim, Győr polgárai és annak határain túliak. Szeretettel és béke üzenetével köszönti Önöket az Arrabona Városvédő Egyesület és annak nevében jómagam, az egyesület elnöke. A trianoni béke végtelenül szomorú napját országgyűlésünk józan és bölcs gondolattól vezetve a Nemzeti Összetartozás napjává avatta. Tette ezt abban a bibliai gondolatban bízva, hogy: „A háborúság békességes tűrést nemz.”

Volna még mit tisztítani

Bizony volna még mit megtisztítani, gondolja az ember a Kisalföld napilap e hó 13-án kelt cikke nyomán. Az írás az Úgy tudjuk internetes hírportál figyelemfelkeltő írása nyomán jelent meg, és adta hírül, hogy egy Nagy Barbara nevű győri hölgy a Dunakapu mélygarázs egyik ablakfelületét megtisztította. Azért is köszönet, hogy felhívták a figyelmet, hogy csekélyke feltárt darabja a jobb napokat látott Duna bástyának egy kis ablakból a mélygarázs egy zugából látható, meg azért is, hogy a koszos üveget megtisztították.

Győr Kereszt a Városház téren

A Városház téren történő Győr Kereszt állítás gondolatával alapvetően egyetértünk, azt támogatni minden jóérzésű győri polgár kötelessége. Kollégáink speciális helyzete révén ismerhettük meg a kialakítás és az elhelyezés tervét. Ennek az ismeretnek a fényében és kellő időben tesszük meg az emlékmű elhelyezési javaslatát. A képeken ábrázolt Győr Kereszt emlékmű nem a mi szellemi termékünk, de a grafikák és a leírás igen. Úgy véljük, hogy a Győr Keresztek újra felidézésében igencsak jelentős szerepünk van, ezért érezzük magunkat feljogosítva, hogy javaslatunkkal éljünk az elhelyezés és kissé a kialakítás tárgyában.

Mire is kéne emlékeznünk ma?

Ma sok keresztény ünnepel, hiszen Virágvasárnap van, a húsvéti ünnepkör egyik igencsak jeles napja. Mi győriek tudjuk, hogy városunk 750 éves királyi város mivoltának ünnepi éve, az erről való megemlékezések zenitpontja van. Hiszen az ünnepi év logója is a „fülesbástya” a kora-újkor hadászatának remeke, mely nem jelent mást, mint hogy a kiemelt esemény Győr a kereszténység védelmében betöltött szerepe, és az azt megalapozó történelmi tett.

Színházi helyzet

Az Arrabona Városvédő Egyesület ezúton fordul a majdani városvezetés felé, hogy vizsgálja felül a színház bővítési és rekonstrukciós terveivel kapcsolatos döntését, mert az megítélésünk szerint nem szolgálja Győr városának érdekeit. Szerintünk a terv téves koncepciója, és abból adódó műszaki tartalma jelentős és indokolatlan többletköltséget okoz egy valóban szükséges, de észszerű színház-rekonstrukció költségeihez viszonyítva. Talán még nem késő a leállítása, a program újragondolása és a módosítás.