Skip to content

Közlekedés

Közlekedési gondolatok – Döntéskényszer

     A sorozat, melynek tervezett záró eleme következik, eredetileg a „Pokoli utak” címmel szerepelt volna – ezt akkor közmegegyezéssel elhagytuk, de a jelen infernális állapotok a közlekedésben leginkább e cím alá fűzve helytállók. A hosszas fejtegetések során megtapasztalhattuk, mi volt… Read More »Közlekedési gondolatok – Döntéskényszer

Közlekedési gondolatok – Bízni muszáj, de a java még hátra van

     Az eddigiekből nyilvánvaló, hogyan, miféle ötletelés és évtizedes agytorna vezetett a „nyugati tengelynek” nevezett szelőút létrejöttéhez. Tudjuk immár az útépítés valós és virtuális mozgatórugóit, melyeknek java teljességgel mentes az urbanisztikától, a közlekedés-tudománytól, de akár a ma népszerű szótól; a… Read More »Közlekedési gondolatok – Bízni muszáj, de a java még hátra van

Közlekedési gondolatok – A fejétől a farkáig 4 méter, a farkától a fejéig 5 méter

     Az Ipar utca meghosszabbításában tervezett – sajnos csak nyomvonalában – Mosoni-Duna híd nem e század gondolata, többen már az 1907-es Gyárvárosi rendezési terven felfedezni vélték. Helye itt van a mai, 21. századi rendezési terven is. Így megvalósulása – már… Read More »Közlekedési gondolatok – A fejétől a farkáig 4 méter, a farkától a fejéig 5 méter

Rendezési terv változat 1982-ből

Közlekedési gondolatok – Körbe, körbe, karikába

     Az Új Bácsai útról és a vízivárosinak mondott fejlesztésről szóló fórumot – mely már akkor szükségessé tette volna egy harcos városvédő egyesület létrejöttét – imigyen zárta rövidre egy akkori városházi  dolgozó: “Akarják, hogy történjen valami Révfaluban, vagy nem?” Persze… Read More »Közlekedési gondolatok – Körbe, körbe, karikába

Közlekedési gondolatok – a német újraegyesítés hatása Győr közlekedésére

A Tanácsköztársaság útjának (ma Szent István út) kapuját több tényező együttes hatása tette be olyan egyesült erővel, hogy az népmozgalmat volt képes indukálni, a méltán híres Reflex Környezetvédő Egyesület megalakulását. Mert mi is volt a helyzet akkoriban? Ahogy az előzmények… Read More »Közlekedési gondolatok – a német újraegyesítés hatása Győr közlekedésére