Skip to content

Somoskai magyar gyerekek karácsonyi műsora 2022

Kedves Győriek!

Már nagyon régen készültem megírni, ezt a levelet, de a tanév közben annyi a munka, hogy csak most van lehetőségem pótolni ezt, ezért is elnézésüket kérjük.

Ezúton szeretnénk megköszönni a somoskai gyermekeknek küldött ajándékokat. Köszönjük a fáradtságot nem ismerő munkájukat, mely szavakban fel sem mérhető mennyit jelent nekünk. Nemcsak szebbé, hanem könnyebbé teszik a gyermekeink napjait. Mérhetetlen hálával a szívünkben mondunk köszönetet az önzetlen segítségért. Gyermekeink számára lehetővé tették a gondtalanabb, színvonalasabb életet, mely lényegesen motiválja őket arra, hogy több időt töltsenek a Magyarházban. Nap mint nap igyekszünk megtenni a tőlünk telhető legtöbbet, de úgy sokkal könnyebb, hogy tudjuk vannak a hátunk mögött támogató kezek. Az adományok nagyrésze most került kiosztásra, mivel a gyermekek bizonyságot kellett tenniük arról, hogy megérdemlik a nekik szánt ajándékokat. A továbbiakban elküldtük Önöknek is a gyermekeink által készített karácsonyi műsor anyagát ezzel is szeretnénk hálánkat kifejezni.

Így a szent és örömteli várakozási idő végéhez közeledve szeretnénk átadni szívből jövő jókívánságainkat, mint testi-lelki egészséget és boldogságot kívánva az elközelgő ünnepekre továbbá kitartást és áldásos munka végzést az Önökre köszönő újévben.

Isten fizesse adományaikat!

Hatalmas hálával a szívünkben:

Firtelmeister Mónika és Benke Paulina
Somoska
2022. december 22

Kedves somoskai Barátaink!

Elsőképp nagyon köszönjük a szép karácsonyi műsort, és nagyon örülünk, hogy ennek az örömnek részesei lehettünk. Az ilyen események igazolják, hogy magyar és magyar között nem számítanak a határok, a rendszerek és a földrajzi távolság, ha van szeretet. Ez a szeretet és a testvérségünk biztos tudata vezérli azokat az önkénteseket, akik tisztában vannak a moldvai magyarság rendkívüli szerepével, megmaradásának, gyarapodásának fontosságával. A szellem és a közös tudat ereje, mely összeköt minket, és hál Isten ez eltéphetetlen, mert kiállta az idő próbáját is. Hisszük és reméljük, mindez a kezdet és kapcsolat minden látogatással megerősödik.

Kedves Barátaink, Önök úgy őrködnek népünk hagyományain, ahogyan azt nekünk, itt a nyugati végeken is tennünk kellene. Rendkívüli fontosságú a nyelvünk, de fontosok régi szép szokásaink, dalaink, táncaink, azon a kultúránkat jellemző cselekedeteink, melyek megkülönböztetnek minket a világ többi népétől. Az ember megmaradásának csak egy biztos alapja van, az élő Istenbe vetett feltétel nélküli Hit. A magyarság megmaradása még küldetéssel is nehezül, mert nekünk kell erre a Szent Hitre megtanítanunk a minket körül vevőket, ha eljön az idők teljessége. Van tehát hitünk, van bennünk jóra való törekvés és van szeretet, nincs nálunk gazdagabb e földön.

Néhány nap és Jézus születésének napja közeleg ránk, melyet mi Karácsonynak hívunk. A világba ismét világosság gyúl. Ez a fény legyen velünk az év valamennyi napján, ez legyen minden alapvetésünk, még akkor is ha néha elcsüggedünk.

Legyen az idei Karácsony ünnepünk is áldott és legyen boldog az új esztendő!

A kedves segítőknek, adakozóknak pedig köszönjük, és kívánjuk egy akarattal, hogy Isten megfizessen nekik a sok jóért, melyet adtak. Mindezen túl és legfőképpen köszönjük a remek műsort, a gyermekek és tanítóik munkáját.

Valamennyi tagja és pártolója nevében köszönöm:

Szabó Gyula s.k. elnök
Arrabona Városvédő Egyesület