Skip to content

Beruházások összefoglaló véleményezése

Az elmúlt időszak beruházási folyamatának iránya az urbanisztika legalapvetőbb szabályait rúgja fel, engedélyezve épületek és épületegyüttesek felépítését, melyek mára már a kaotikus állapot felé közelítenek. A modernizálás égisze alatt Győrt teljesen átépítik és teljesen elépítik úgy, hogy már szinte visszafordíthatatlan helyzet áll elő.

Az AVE hiába közölte és észrevételezte a szabadjára engedett építési sorozatot. A városvezetés figyelembe se vette azokat és a kimondottan szakmai érveket elvből politikai gáncsoskodásnak minősítette. Az AVE ezért csak protestálni tud és ezúton sorolja fel az ámokfutás lépéseit.

1. A hibás döntések sorozata már a Széchenyi tér rekonstrukciójánál elkezdődött. A Lloyd épületének bevonása az EU-s pályázatba csak erősítette ezt a rossz döntést. A tér rekonstruálása folyamán gondosan feltárt leleteket a „trendi” téralakítási tervek miatt visszatemették és lebetonozták. Mindezt azért hogy a megálmodott szökőkút, a sörkert, a ládába kényszerített növényzet és egy idősek által használhatatlan „rekreációs tér” létesüljön.

2. A győri vár keleti bástyájában ad-hoc megoldásként terráriumot alakítottak ki hüllők, pókok számára. Érthetetlen, hibás döntés az étterem és borospince helyett.

3. A vurstliból kölcsönzött zenélő szivárványos szökőkút rossz döntés, mert a műtárgy méltatlan a vele szemben álló Városházával.

4. A “szódásüveg tér” építése – azon túl, hogy tárgyi tévedést is tartalmaz – ízléstelen és méltatlan elhelyezésével sérti a zsidó-keresztény kultúrát képviselő Frigyláda emlékművet. A szódásüveg, mint műtárgy inkább a Matróz csárda elé helyezve lett volna indokoltabb, még ha Jedlik Ányosnak semmi köze e találmányhoz, akkor is.

5. A Bisinger parkban létesített hideg vizes játszótér elhelyezése is ad-hoc jellegre utal, még akkor is, ha a Szent István út forgalmát számításon kívül hagyjuk. Talán okosabb lett volna az AVE – Győri vár nagy léptékű makettjének az adott helyen való telepítése.

6. A Dunakapu téri mélygarázs megépítése a dunaparti több száz férőhelyet tartalmazó ingyenes parkoló felszámolásával és azzal a teherrel, hogy egy Európai Örökség szintű már részletesen feltárt, leletekben gazdag műemléket temettek be, a magyar kulturális örökség megcsúfolása és megbocsáthatatlan cselekedet, a rossz példa piedesztálra emelése elvetése a sárkányfogaknak.

7. A Győri vár dicső védőinek, a Pálffy-Schwarzenberg szobornak a helyére a Lencse megint csak ad-hoc döntés Felállítása a győri hagyományok nem kellő tiszteletben tartását tükrözi. A két helyszínt talán fel kellett volna cserélni, vagy az amúgy is erősen plagizáló lencse tükröt meg sem építeni.

8. A Dunakapu téri üvegház a környezetébe nem illő, hivalkodó épület, melynek lényegében nincs belső funkciója – mert volt már kávéház, delikatesz üzletház, OTP kisegítő épület és még bármi is lehet, ha lesz rá vevő. Több mint 4 éve üresen áll.

9. A szivárványos egyetemi félhíd egy súlyos közlekedési tévedés, mivel a híddal kapcsolatos közlekedési feltételezés nem vált be. A szivárványos megjelenésnek még szimbolikus üzenete is lehet. Nem tudni, hogy kinek tetszik ez a feltűnőségre való törekvés ennyire…

10. A volt ifi-ház helyére építeni kívánt garázs-épület felveti a kérdést, hogy miért kellett bontani, hiszen az új épület ugyanolyan, csak két szinttel magasabb. Az épület sem közlekedési szempontból, sem urbanisztikailag, sem környezetvédelmi okokból, építészetileg nem idevaló épület és belvárosi parkolási igényeket ez sem fogja megoldani – viszont a körülötte lakó kb. 3000 lakos életét nagyon megnehezíti. Szerintünk célszerűbb lett volna a bontás helyén egy park kialakítása.

11. A „szardínia lakótelep” a révfalusi Penny Market mellett egy kicsit sűrűre sikeredett. A főépítész szerint egy kicsit szabadjára engedett engedélyezés okozta az anomáliát. Ilyen is lehetséges?

12. A révfalusi feljáró rámpa erőszakos vonalvezetése a zajvédő fal ellenére több száz lakó élhetőségi körülményei tette kilátástalanná.

13. A Bécsi kapu rekonstrukciójának tervezésénél előjöttek a tér rekonstrukció tervezésének hibái – bevált klisék alkalmazása: szökőkút, minden lebetonozva. Még jó, hogy az üvegkalicka nem valósul meg.

14. A Rónay Jácint utcai beépítés böszme nagyra sikeredett – ugyanakkor üzleti szempontból nagyon gazdaságos a magas lakásszám miatt.

15. Az olimpiai falunak keresztelt épület szintén léptéktelenül nagyra sikeredett. Nem is illik a terület egyetlen épületéhez sem, teljesen figyelmen kívül hagyja a környezetét, a sárkányfog vetése lám kikelt.

16. A Töltésszer és Stromfeld utca sarkán épített jelentős méretű lakótelep előzetes vizsgálatai milyen ellátottságot mutatnak?

17. Az egyetem belső területén a posta mellett épülő új modern épületek azt az érzést keltik, hogy minden közművesített területet és minden talpalatnyi földet be kell építeni még akkor is, ha zsúfoltságot eredményez.

Hozzászólások