Skip to content

AVE-Terv

Az Arrabona Városvédő Egyesület által javasolt, tervezett, alkotott, kidolgozott munkák.

Tovább fejlődött az emlékmű A Pálffy hídnál

2023. május 25-én Szőcs Levente Barátunk felszerelte a Czapp József és Németh János bátor tettére, a Pálffy híd felrobbantásának 1945. március 28-án történt megakadályozására emlékeztető kompozíció talapzatára a koszsorú akasztót és az alkotókra emlékeztető táblát. Ez utóbbi szövege: „Állította az Arrabona Városvédő Egyesület 2023. március 28-án Szabó Gyula tervei alapján”

Győr Kereszt a Városház téren

A Városház téren történő Győr Kereszt állítás gondolatával alapvetően egyetértünk, azt támogatni minden jóérzésű győri polgár kötelessége. Kollégáink speciális helyzete révén ismerhettük meg a kialakítás és az elhelyezés tervét. Ennek az ismeretnek a fényében és kellő időben tesszük meg az emlékmű elhelyezési javaslatát. A képeken ábrázolt Győr Kereszt emlékmű nem a mi szellemi termékünk, de a grafikák és a leírás igen. Úgy véljük, hogy a Győr Keresztek újra felidézésében igencsak jelentős szerepünk van, ezért érezzük magunkat feljogosítva, hogy javaslatunkkal éljünk az elhelyezés és kissé a kialakítás tárgyában.

Az Országzászló és a kegyelet

A rendszerváltozás utáni Magyarország elsőként újraépített Országzászlója a 2008. évben felavatott győri. Az 1934-ben avatott zászló hű mása igen csekély különbséggel épült oda, ahová az eredeti alkotók valaha megálmodták. Az újraépítéskor komoly vitát váltott ki úgy az Országzászló, mint az Apostoli Kettős Kereszt elhelyezése. Az ellenzők úgy érveltek, hogy letakarja a régi-új emlékmű az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékművet, nem illenek egymáshoz, rossz térkompozíciót alkotnak. Az azóta eltelt jelentős idő megoldotta ezt a feszültséget, mindenki számára nyilvánvaló lett, hogy ez a három fontos emlékhely és térelem valódi és szerves egységet alkot.

Ismét a Püspökerdőről

Győr városának fejlődése szoros összefüggésben áll a Püspökerdőnek, mint a város legnagyobb zöld területének, avagy “zöld tüdejének” megítélésével. Az Arrabona Városvédő Egyesület kiemelkedő fontosságúnak tartja a Püspökerdővel kapcsolatban kialakított álláspontot. A város zöld programjában az első helyen kell állnia a Püspökerdő helyes kezelésének. Az eddigi helytelen anti-ökológiai gondolkodást fel kell váltani a teremtő környezet-tudatosságnak, úgy elméletben, mint gyakorlatban.

A Bécsi kapu

A Bécsi kapu tér alatt jelentős régészeti lelet rejtőzik kora újkori épített örökségünk szempontjából. Egy olyan különleges építmény megmaradt szerkezeteit rejti az aszfalt, amely messze túlmutat városunk határain, az egyetemes épített kultúra része, sőt – Európa legszebb reneszánsz várkapujaként –… Read More »A Bécsi kapu