Skip to content

Tudja meg a Kedves Nyilvánosság is!

… az Infovilág levele a győri polgármesternek.

A cikk megjelent: INFOVILÁG – A hiteles hírportál
szerző: Kulcsár László

Szerkesztőségünk eddig háromszor fordult a „Kedves Nyilvánossághoz” 2018. november 2-a óta: Kedves nyilvánosság, Kedves Nyilvánosság (2.) – Türelemmel várjuk a választ a győri városházától (2019. április 8.) és Kedves Nyilvánosság (3.) – Semmitmondó válaszok a győri városházától (2019. május 11.). Negyedszer most tesszük ugyanezt, a manapság legföljebb elvétve előforduló újságírói gesztust, mert mélységesen tiszteljük olvasóinkat. A leginkább érintetteket-érdekelteket, Győr város lakóit. Igyekszünk őket mindarról tájékoztatni, amihez a legközvetlenebb közük van.

Szülővárosuk, szűkebb hazájuk, otthonuk ügyeiről van szó. Jogukban áll tudni, hogy hosszú ideje már-már Don Quijote-i küzdelmet folytatunk a magukat mindenkinél felsőbbrendűnek képzelő hivatalnokokkal. Azokkal, akik azért kapják mindannyiunk adójából a fizetésüket, hogy a KÖZ érdekeit szolgálják. Újra írjuk: szolgálják; ám esetünkben nem teszik, és ezt meg kell tudnia a közvéleménynek is. A „Győr többet érdemel(ne)” összefoglaló címen publikált, írásainkat képekkel illusztrált cikkeinkben – bizonygatni ezt felesleges – olyan tényekre, jelenségekre, realitásokra hívtuk föl a figyelmet, amelyeket méltatlannak tartunk az ország egyik legszebbként ismert városa esetében.

A helybéliekkel együtt sajnáltuk nemrég, amikor kiderült: bár Győr is pályázott, nem nyerte el Európa (egyik) kulturális fővárosa címet. Feltehetően azért, mert a bíráló bizottság a négy folyó városa pályázatánál jobbat talált. Fájdalom, de Győr kiheveri, majd legközelebb. Talán két év múlva, amikor a város életében kiemelkedő jubileumra emlékezhetnek a győriek: V. István király éppen 750 esztendeje, 1271-ben emelte Győrt szabad királyi városi rangra a kiváltságlevelével: „Magukat mindenkor a haza hasznos polgárainak s a jólét buzgó előmozdítóinak mutatták…”

Persze a sajnálkozás és az önsajnálat nem viszi előbbre azt a KÖZügyet, amit az elsők között, 2000-ben alapított és azóta folyamatosan frissülő internetes napilap, az Infovilág szolgál. Szerencsére ma még érvényes az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, amelynek rendelkezései alapján – ha erre fölkérik az érintette(ke)t, köteles(ek) reagálni. Tekintettel arra, hogy szerkesztőségünk nem egy alkalommal kérte válaszra, állásfoglalásra azokat, akiknek ez munkaköri kötelességük, ám nem tették, az Infovilág kénytelen volt egy fokkal följebb lépni, és erről az általunk különösen nagyra becsült nyilvánosságot alább tájékoztatjuk:

„Tisztelt Polgármester Úr!

Sajnálom, hogy miután beosztottai – Sándorfi Róbert, Szentgyörgyi Anna és az időközben a városházáról távozott dr. Domanyik Eszter – figyelmen kívül hagyták/hagyják, hogy az általuk képviselt hivatalnak törvényi kötelezettsége a sajtótól (újságíróktól) érkező hivatalos megkeresésekre válaszolni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján, kénytelen vagyok felkérni Önt, hogy válaszolja meg az utóbbi, csaknem három évben Győrről, illetve Győrrel kapcsolatos írásainkban:

Győr többet érdemel(ne) – Ötletroham az omladozó Schäffer-ház láttán (2017. 08. 06.)
Ötletroham az omladozó Schäffer-ház láttán (2.) (2017. 08. 22.)
Egy kis séta – nem Nagyváradon, hanem Győrött (2017. 09. 24.)
Győr többet érdemel(ne) – a Bécsi kapu tértől a Káptalandombon át (2017. 10. 02.)
Háztáji, egyúttal közérdekű – a HIVATAL és a sajtó (2017. 10. 05.)
Rába-szeri fanyűvő szorgalom (2017. 11. 14.)
Győr többet érdemel – visszatemetett reneszánsz kori kincsek a Dunakapu tér alatt (2017. 11. 22.)
Győr többet érdemel(ne) – sebek sokasága csúfítja a várost (2018. 01. 02.)
Ceterum censeo „levélre válaszolni illendő dolog” (2018. 01. 26.)
Vasbetonba merevedett világ(kép) – Győr többet érdemel(ne) (2018. 03. 01.)
Múzeum, ami nincs: évekkel ezelőtt lejárt ígéret – Győr Európa (egyik) kulturális fővárosa szeretne lenni (2018. 03. 04.)
Emlékezésre csábító győr-szigeti illatok (2018. 03. 09.)
Győr többet érdemel(ne) – Rozália sebeitől a Sarló közi fekélyekig (2018. 04. 01.)
Győr többet érdemel(ne) – Jó munkához idő kell? (2018. 04. 23.)
Győr továbbra is többet érdemel(ne) – Baross utcai bibik (2018. 05. 21.)
Győr többet érdemel(ne) – konyhaszagot árasztó gazdasági udvar a klasszicista műemlék lakóházban (2018. 05. 27.)
Mi lesz veled, Rába-parti műemlék csónakház? – A Duna-parti is fölújításra vár (2018. 06. 11.)
Pusztuló patinás pénzügyi palota – Győr többet érdemel(ne) (2018. 06. 12.)
Győr többet érdemel(ne) – kérdéseink és a válaszok (2018. 07. 24.)
Győr többet érdemel(ne) – harmadszor is a Fejérvári-házról (2018. 09. 24.)
Győr többet érdemel(ne) – Továbbra is kérdéses a Schäffer-ház sorsa (2018. 10. 05.)
Két bűz között (2018. 10. 13.)
Kedves nyilvánosság (2018. 11.02.)
Győr többet érdemel(ne) – Lelakott sugárút (2018. 11. 06.)
Győr többet érdemel(ne) – tér-kép szépséghibákkal (2018. 12. 18.)
Győr a dölyfnél többet érdemel(ne) (2019. 01. 13.)
Győr többet érdemel(ne) – sokadszor a Schäffer-házról (2019. 02. 07.)
Győr többet érdemel(ne) – sokadszor a Schäffer-házról (2019. 02. 07.)
Kedves Nyilvánosság (2.) – Türelemmel várjuk a választ a győri városházától (2019. 04. 08.)
Kedves Nyilvánosság (3.) – Semmitmondó válaszok a győri városházától (2019. 05. 11.)
Győr többet érdemel(ne) – A Schäffer-házról sokadszor (2019: 05. 15.)
Győr többet érdemel(ne) – levélváltás A HIVATALLAL – a tanulság az olvasóra bízva (2019. 05. 21.)
Győr többet érdemel(ne) – hagyják összedőlni az ország legrégebbi csónakházát? (2019. 05. 27.)
Győr többet érdemel(ne) – apró változások a kamalduli némaság ellenére (2019. 06. 06.)
Győr többet érdemel(ne) – Hajós Alfréd forog a sírjában (2019. 06. 10.)
Győr többet érdemel(ne) – sosem lesz rend a Bécsi-kapu téren? (2019. 06. 16.)

tett észrevételeinket, kérdéseinket.

Szerfölött sajnálom továbbá, hogy munkatársai nem voltak hajlandók konstatálni: lapunk írásai nem egyéni, hanem közérdekűek, azaz a város és lakóinak érdekeit szolgálják. A fölvetett észrevételek az ország egyik legszebb városa hiányosságainak a megszüntetését, sebeinek a mielőbbi begyógyítását sürgetik.

Annak ellenére, hogy írásainkat szorgalmasan elküldtük a bevezetőben felsorolt személyeknek (és akik minden alkalommal igazolták is, hogy átvették a leveleinket) véleménynyilvánítás, tájékoztató kiegészítés megtétele céljából, egyértelműen negligálták a megkereséseinket, illetve néhány szavas, abszolút semmitmondó válaszokkal igyekeztek „lerázni” az újságírót.

Újólag fölkérem, hogy a (ma még érvényes) 2011. évi CXII. törvény alapján szíveskedjék válaszolni legalább azokra a kérdésekre és észrevételekre, amelyeket összefoglalva ebben az írásunkban bocsátottunk a nyilvánosság rendelkezésére. Abban a reményben, hogy kérésemre/kérdéseinkre rövid időn belül érdemi választ kapunk, maradok kiváló tisztelettel:

Kulcsár László
felelős szerkesztő
Aranytoll-életműdíjas és Radnóti-díjas újságíró

A polgármesternek címzett, elektronikus formában elküldött levelet annak rendje-módja szerint fogadta és el is olvasta a polgármesteri titkárság:

Címzett: Eöry Attiláné Mónika
Tárgy: közérdekű kérdések
Küldve: 2019. június 17. 14:38:49 (UTC+01:00) Belgrád, Budapest, Ljubljana, Pozsony, Prága)
Ekkor elolvasták: 2019. június 17. 14:38:55 (UTC+01:00) Belgrád, Budapest, Ljubljana, Pozsony, Prága)

illetve:

Címzett: Török Diána
Tárgy: közérdekű kérdések
Küldve: 2019. június 17. 14:38:49 (UTC+01:00) Belgrád, Budapest, Ljubljana, Pozsony, Prága)
Ekkor elolvasták: 2019. június 17. 14:44:26 (UTC+01:00) Belgrád, Budapest, Ljubljana, Pozsony, Prága)