Mégis élünk

Többek kárognak arról, hogy a városvédő és a civil egyesületek napjai leáldoztak. Jómagunk egészen más következtetést vontunk le, mely nem csak a járványos idők házi gyártású apokaliptikus vízióiból és a nehéz időkben gondolati beltenyészettől fertőzött közösségi oldalak elektronikus hasábjairól szivárog agyunkba.

Mi az igazi világban élünk, gondolataink és tetteink a sajátjaink nem a propaganda által a valódi világ helyére ültetett ködképrendszer. Ebből fakadóan jelenlegi gondolataink a városvédelemről sem légből kapottak, különféle politikumok által inspiráltak, hanem józanok és nyugodtak, megfontoltak és teremtő cselekvésre késztetnek majd.

Mi a győri polgárság megmaradt része vagyunk, ez tény. A polgár nem egy szavazat öt évente, hanem a mindennapi életét befolyásoló tényezők alakítója, vagy legalábbis azokra a józan ész és nagy tapasztalat, valamint bőséges tárgyi ismeretek birtokában hatni akaró egyéniség. A polgár a lokálpatriotizmus alanya és tárgya egyszerre, mi több, annak kimódolója is. A polgár soha nem lesz azonos a lakossággal, sem a népséggel, hanem a Nép legfontosabb alkotója, egyben gerince, agya és cselekvő karja is.

Így az adott társadalomban elfoglalt helyzete nem pillanatnyi anyagi állapotának függvénye, azaz nem függ semmiféle olyan tényezőtől, mely politikai értelemben bizonyos akaratok kiszolgálójává, netán végrehajtójává tegye. Ezáltal a polgár felhatalmazott, hogy akaratát érvényesítse és ebből a célból polgári egyesüléseket hozzon létre. A polgári egyesülések, egyesületek ezen alapsíkon történő létrejöttükkel a közös cél, célok képviseletére egyúttal felhatalmazottakká válnak. Innen már csak a tehetség, az elhivatottság, a megszólítottság és a megszólíthatóság fogják szabályozni működésüket, de egyben eredményességüket is.

Bár a működés területei nagyon mások is lehetnek, de az alap minden esetben a hely és annak értékei képviselete, újra teremtés, vagy új teremtés alakjaiban. A polgári egyesülésekkel való együttműködés, vagy együtt nem működés mindig az adott népképviseleti forma válasza a civilizált világ által történő megszólításra, egyben az affinitás fokát is megmutatja, mely mindig és kizárólag az adott helyre és nem a résztvevők akarati síkjára irányul.

Egyesületünk lassan tizenegy éve folytatja helyi lokálpatrióta küzdelmét, de nincs egyedül, mert gondolatainkkal városunk sok ezer polgára azonosul. Oly sok szellemi energia, ötlet, gondolat és megvalósult tárgy, esemény kötődik hozzánk, hogy a Podmaniczky díjat már sokszorosan érdemeltük ki. Mindez pedig kötelezi a jelenlegi tagságot, hogy ezekben a valóban nehéz időkben is hűek maradjanak a győri polgárság valóban üdvös, lokálpatrióta és teremtő erejű céljaihoz. Napnál is világosabb, hogy ezen polgári célokat, melyek igazán keresztényiek és igazán jó értelemben konzervatívok a Városháza falain kívül csak az Arrabona Városvédő Egyesület képviseli és képviselheti.

Bizonyos, hogy a vész elmúltával új világ köszönt ránk, melyben alapvetően rendeződnek át a cselekvés folyamatai, szereplői ránk is új feladatok várnak. Abban viszont egészen biztosak vagyunk, hogy Győr új életének megteremtése kizárólag a polgársággal és annak szervezett lokálpatrióta egyesületeivel karöltve történhet. Ebben az új világban tényleg csak azok maradnak és tegyük hozzá valóban maradhatnak talpon, akik birtokában vannak a polgári szellem teremtő és hasznos erejének.

Ez a rendezett, városáért tenni tudó és akaró szervezett polgári közösség az Arrabona Városvédő Egyesület. Aki mellettünk és hasznos céljaink mellett kitart, az része lesz a megújulásnak, aki nem, lelke rajta, elnyeli többi társával együtt a felejthető történelem süllyesztője.

Arrbaona Városvédő Egyesület
2020. április 4.

Hozzászólások