Áldott Karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog Új évet kívánunk!

Az Arrabona Városvédő Egyesület köszönetét fejezi ki minden támogatója, szimpatizánsa számára a 2019. év során kifejtett segítségükért.

Mindenek előtt a Moldvai Csángó Magyarok anyanyelvi tanulásának segítésénél kifejtett, minden eddiginél nagyobb és eredményesebb támogatást, adományozást kell szívből megköszönnünk. Az idén szeptember elején Bákóba, a Moldvai Csángó Magyar Szövetség központjába eljuttatott adomány úgy mennyiségben, mint minőségben túlszárnyalta az elmúlt tíz év bármely, egyébként igen eredményes gyűjtését.

Mi a keresztény és magyar hagyományokat tisztelő és ápoló közösség vagyunk, hiszünk a magyar összetartozásban, a testvériségben, a szellem erejében.

Eddigi munkánk során ritkán kellett csalatkoznunk. A szélsőségesen nacionalista román többség által körülvett magyar szigetet mégsem mosta el az ár, egyre szervezettebb és eredményesebb a magyar nyelvi oktatás, alkalmanként már magyar nyelvű Szentmisék is megtartásra kerülnek. Látjuk a változást saját szemünkkel, a magyar vetés szárba szökkenését. Ezért bíztatunk minden velünk hasonlóan gondolkodó honfitársunkat, hogy ennek az ügynek továbbra is legyen aktív segítője, sőt bátran hívja fel ismerősei, barátai figyelmét az ebbéli adományozás rendkívüli fontosságára és hasznosságára.

Idehaza pedig reméljük, hogy ebben az új évben itthon is eredményesen munkálkodhatunk majd szeretett városunk érdekében. Véget ér majd a sárral dobálás, szorongatás, fenyegetés, feljelentések és az agyonhallgatás kora, mely a dicstelenül távozni kényszerültek „munkásságához” volt köthető. Közös gondolkodással és cselekedetekkel elérjük majd, hogy újra jó és kellemes lesz Győrben lakni.

Nem az agyon-térkövezett, kietlen tereken sülünk majd saját zsírunkban nyaranta és nézzük Advent idején a más földrészről importált karácsonyi dekorációnak hívott giccsözönt. Megszabadulunk majd a haszontalan, túlméretezett beruházások kényszerétől, a vurstli hangulatú, egymásba érő gagyi fesztiváloktól. Reggelente majd nem a dugókban ácsorgunk, vagy bolyongunk a modernnek hívott „neoprimitív” kockaházak falanszterében. Eljön végre a humanitás, az emberi élet tisztelete és az emberhez méltó környezet megteremtésének kora. Olyan idők, mikor a házak udvarán fák és bokrok virulnak és ezekben a természet és emberség adta kertekben élvezzük az otthon, a család együttlétének örömét, nem pedig a szomszéd bámul ránk a szomszéd kocka pár méterre lévő erkélyéről.

Mert ilyen világban kell élni, kinek – kinek módja és tehetsége szerint, mi városvédők mindezt így gondoljuk, és reméljük Önök közül még igen sokan. A valódi lokálpatrióta gondolat magva mindez; büszkének lenni arra, amely nekünk van, nekünk a köznek, nem néhány arra érdemtelen kiváltságosnak. A köz vagyona a köz szellemének kincse, mely felett őrködik majd minden városát és hazáját szerető honfitársunk.

áldott ünnepeket

Arrabona Városvédő Egyesület
2019. december 24.

Hozzászólások