Ismét az új építési rendeletről

Az új építési rendelet nyíltan vagy burkoltan több legyet is üt egy csapásra. A kormány kiegészítő rendeletekkel kedvező helyzetbe kívánja hozni a fiatalok lakásszerzését (CSOK), ennek érdekében megszünteti a 300m2 hasznos alapterületig az engedélyezési eljárást és csak bejelentési kötelezettséget ír elő az építés feltételeként, ami után 15 nappal már meg lehet kezdeni az építkezést. Mindezt azért, hogy a tőkével rendelkező beruházóknak és kivitelezőknek ne kelljen az építési engedélyezés elhúzódását kivárniuk. Átszervezik az építéshatóságot, ami másra nem jó, csak arra, hogy létszámot csökkenthessenek. Az új rendelet szerint a felelősséget pedig ezután a tervező viseli, a hatóság a bejelentés tudomásul vételén felül…

Tovább olvasom

Mire jó egy főépítész Győrben?

Főépítészünk tevékenysége az elmúlt időszakban – sőt eddigi győri tevékenysége során – nem a város urbanisztikai céljai és építészeti alapelvei érdekében zajlott, sokkal inkább a politika kiszolgálását látta elsődleges feladatának. A tisztánlátás érdekében lássuk, mit ír elő a Nemzeti építéspolitika egy főépítésznek: – érvényesítenie kell a szakmai hozzáértést a jogszabályok által nem szabályozott területeken; – az elfogadott építészeti és környezetalakítási elemek érvényesítését; – feladata az ország építészeti hagyományainak tiszteletben tartása és olyan új építészeti értékek szorgalmazása, melyek emelik a minőségi színvonalat. Hogy ez miként valósul meg Győrben, ítéljék meg Önök. Az új építészeti előírások az eddiginél is nagyobb szabad kezet…

Tovább olvasom

Minden szép, ami új?

Emlékezetes kiszólás volt, ami egy jó szándékú házmester száját hagyta el valamikor az átkosban a bérháza előtt leparkoló – nagy valószínűség szerint aznap a Merkúr-telepről kihozott – gépkocsi láttán. „Jóska, milyen gyönyörű ez a Trabant!” Hasonló – de mindenképpen kötelező – jellegű kiszólás volt a paneles lakótelepek létesítése idején a vidéki „elmaradottságból” a szép új lakásba költöző fiatal családok ámulata. Ronda volt ugyan, szürke és panel, de új és főleg más, mint amivel összehasonlították. A tömegízlésre komponált összehasonlítási mérték lényege, hogy találjunk valamit, amire a köz embere azt mondja, „hű de ronda”. Manapság ez éppenséggel a töredezett aszfalt, ami valóban…

Tovább olvasom

Lex Kókler

Az építész társadalom már legalább huszonöt éve várja, hogy az építési engedélyezési eljárás egyszerűbb és ésszerűbb legyen. Sajnos azonban ez az új félresikerült rendelet megint csak csalódást okozott, mert nagyon úgy tűnik, hogy ezt sem előzte meg kellő mélységű tényfeltáró vizsgálat, így az abból fakadó következtetések és a megoldási javaslatok hibásak. Kétségtelen, hogy a rendelet következtében maga az eljárás gyorsabb lesz, de ezért túl nagy árat fizetünk. Az új rendelet sürgős felülvizsgálata és módosítása már csak azért is szükséges, mert több ponton ellenkezik az Építési Törvénnyel, és tartalmában alapvetően hiányos, nem egyértelmű. Legnagyobb hiányossága az, hogy félreértelmezi az építési engedélyezési…

Tovább olvasom

Peches ember ne menjen a rakpartra se!

Tavaly ősszel fejeződött be a győri folyópartok belvárosi szakaszát érintő „rehabilitáció”. Állítólag ennek utórezgése az egyetem mögötti töltések bontása, ami másodlagos védvonalként immár feleslegessé vált a szakemberek szerint, a telek meg bizonyára kellett valakinek. Az idősebb révfaluiak talán még emlékeznek arra, hogy amikor nagyobb volt a víz, a zsilipet megnyitották a Szúnyog-szigetnél, hogy a folyóág és a holtág közti szakaszt feltöltve könnyítsék az élő meder vízlevezetését. Nyugodtabban aludhattak tehát a révfaluiak, míg állt a gát. Ma viszont már úgy tűnik, hogy senki nem törődik a természet erőivel, csak a profittal meg a sporttal. Most, hogy a folyópartjaink rehabilitációja a beton…

Tovább olvasom