Építész gondolatok – A jövő Győrben épül! – De hogyan?

A gyors és nagy volumenű építkezések hatását vizsgálva arra a megállapításra jutottunk – és ezt a győri főépítész is alátámasztja –, hogy nincs itt semmi probléma, hiszen az új közlekedési terv a már kiadott építési engedélyek alapján készül. Igazán bölcs előrelátás. Felvetődik azonban a kérdés, hogy azok a kiadott engedélyek mennyire feleltek meg a városépítési koncepciónak és mennyire követték a rendezési tervet. Eláruljuk, semennyire. Csaknem minden esetben utólagosan módosítani kellett a rendezési tervet, hogy az összhangban legyen a kiadott engedéllyel. Vagyis nem a város érdekei érvényesültek elsősorban az engedélyek kiadásánál, hanem a beruházók diktáltak. Azokon a helyeken történik minden „fejlesztés”…

Tovább olvasom

Építész gondolatok – A jövő Győrben épül! – de kinek?

A jövő Győrben épül! – óriásplakáton, pólókon, mezeken hirdetik mindenfelé. Valóban, Győr ügyesen használta ki a gazdasági visszaesést kiváltani szándékozó építési törvény vonatkozó  előírásainak módosítását. A kezdetekben a szinte minden szakmaiságot nélkülöző törvény mára már úgy ahogy a helyére került. A beruházók, és a kivitelezők kivételezettek lettek, a tervező társadalom viszont kényszerhelyzetbe került a felelősségvállalást illetően, mert a törvény minden felelősséget rájuk hárított. A győri városvezetés környezetében lebzselő beruházók a kormány eltökélt szándékában bízva hatalmas lakásépítésbe fogtak. A város szakmai fórumai az üzleti érdekeket teljes mértékben kiszolgálva jóformán mindent megengedtek és megengednek, hiszen a nagy építési kedv összecseng a város…

Tovább olvasom

Kicsit sem Manhattan – de annak akarják

Amikor az ember egyetemre jár, tanul urbanisztikát, sajnálatos ugyanakkor, hogy a tudományterület specializációjával párhuzamosan veszít gyakorlati használhatóságából. Mindez azon egyetemet végzett, a gyakorlatban is működő szakemberek hibája, akik hajlamosak elfelejteni az intézmény kapuján kilépve az ott elsajátított ismereteket. Ezért van az, hogy a fejlesztéseknek mondott, de valójában kizárólag üzleti hasznot termelő beruházások jöhetnek létre, az úgynevezett fejlesztők, a pénzemberek nem tekintenek másra, csak az általuk meghatározott idő alatt megtermelt minél nagyobb profitra. A befektetők a legritkább esetben tanultak urbanisztikát, a velük közreműködő szervilis szakemberek ellenben igen, és a szakmának néha muszáj nemet is mondani, ezzel terelve a befektetési kedvet a…

Tovább olvasom

Mire jó egy főépítész Győrben?

Főépítészünk tevékenysége az elmúlt időszakban – sőt eddigi győri tevékenysége során – nem a város urbanisztikai céljai és építészeti alapelvei érdekében zajlott, sokkal inkább a politika kiszolgálását látta elsődleges feladatának. A tisztánlátás érdekében lássuk, mit ír elő a Nemzeti építéspolitika egy főépítésznek: – érvényesítenie kell a szakmai hozzáértést a jogszabályok által nem szabályozott területeken; – az elfogadott építészeti és környezetalakítási elemek érvényesítését; – feladata az ország építészeti hagyományainak tiszteletben tartása és olyan új építészeti értékek szorgalmazása, melyek emelik a minőségi színvonalat. Hogy ez miként valósul meg Győrben, ítéljék meg Önök. Az új építészeti előírások az eddiginél is nagyobb szabad kezet…

Tovább olvasom

Mi (vagy ki) van a győri beruházások mögött?

A győri beruházások esetében az egyesek által kialakított módszert már sokszor bíráltuk, mint szakmai civil szervezet. A városvezetés a közpénzek felhasználását a 2/3-os többség birtokában úgy értelmezi, mintha a győriek pénze a városi köznyelv által BoBoSo Zrt.-nek nevezett társaság vagyona lenne, és azt csinálnak vele, amit akarnak. A bírálatokat és az akolon kívülről érkező javaslatokat megfogalmazókat népbutító politikai szándéktól vezérelt lármázó kisebbségnek, a jobbnál-jobb elképzeléseiket gáncsoló, minden szakmaiságot nélkülöző huhogásnak beállítva. A helyi média kizárólagos irányítójaként ezek a kommunikációs fogások hatásosak, azonban észre kell venniük a győrieknek, hogy ezzel félrevezetik őket: az elmúlt 6 évben egyetlen szakmai választ sem tudtak…

Tovább olvasom