Skip to content

Történelem

Cserebogár, sárga cserebogár

Akár Bethlen István, e nagyszerű magyar államférfi is húzathatta volna a cigánnyal ezt a nótát, talán meg is tette borús, országmentő gondoktól terhelt éjeken. Bethlen egymaga gránit sziklája volt a magyar megmaradásnak, életében, halálában, de főleg cselekedeteiben. Valóban ő volt a legény a gáton, amikor a nemzet agóniából kellett, hogy gyógyultan álljon talpra, amikor egyszerűen a Haza megmaradása volt a tét, és ezen lélekölő időkben csak ellen drukkereink voltak…

Közlekedési gondolatok – Döntéskényszer

     A sorozat, melynek tervezett záró eleme következik, eredetileg a „Pokoli utak” címmel szerepelt volna – ezt akkor közmegegyezéssel elhagytuk, de a jelen infernális állapotok a közlekedésben leginkább e cím alá fűzve helytállók. A hosszas fejtegetések során megtapasztalhattuk, mi volt… Read More »Közlekedési gondolatok – Döntéskényszer

Közlekedési gondolatok – Bízni muszáj, de a java még hátra van

     Az eddigiekből nyilvánvaló, hogyan, miféle ötletelés és évtizedes agytorna vezetett a „nyugati tengelynek” nevezett szelőút létrejöttéhez. Tudjuk immár az útépítés valós és virtuális mozgatórugóit, melyeknek java teljességgel mentes az urbanisztikától, a közlekedés-tudománytól, de akár a ma népszerű szótól; a… Read More »Közlekedési gondolatok – Bízni muszáj, de a java még hátra van

Közlekedési gondolatok – A fejétől a farkáig 4 méter, a farkától a fejéig 5 méter

     Az Ipar utca meghosszabbításában tervezett – sajnos csak nyomvonalában – Mosoni-Duna híd nem e század gondolata, többen már az 1907-es Gyárvárosi rendezési terven felfedezni vélték. Helye itt van a mai, 21. századi rendezési terven is. Így megvalósulása – már… Read More »Közlekedési gondolatok – A fejétől a farkáig 4 méter, a farkától a fejéig 5 méter