Skip to content

Történelem

Városunk fontos szerepet játszott a forradalomban

Úgy tanultuk, hogy Kossuth híres felirati beszéde volt az, ami indukálta a forradalmat, de tudni kell, hogy ezt megelőzően a győri Balogh Kornél írt egy beadványt és Kossuth Lajos ehhez írta hozzá a saját beszédét. Balogh Kornél győri születésű (1804–1880), az 1843–1844. évi pozsonyi országgyűlésen Győr megye követe, a megyei konzervatívak egyik vezető egyénisége volt.

425 éve sikerült visszafoglalni Győrt a törököktől

Mi, győriek nagyon büszkék lehetünk március 15-ével kapcsolatban. Az 1848 polgári forradalom ugyanis valójában Győrben kezdődött.
Győri ember volt, aki kiváltotta ennek a két évnek az eseményeit. Városunk követét ekkoriban Balogh Kornélnak hívták. Ő volt az, aki a Metternich-féle machinációkra rájött. Balogh Pozsonyban csatlakozott Kossuth Lajoshoz, aki az országgyűlésen elmondta híres beszédét.

Egy valóban különleges cégér

A győri cégérek valaha európai szinten híresek, jegyzettek voltak, gondoljunk csak az Aranyhajóra, vagy a Vastuskóra. A mai napig számos klasszikusnak mondott régebbi és újabb cégér színesíti a győri belváros utcaképét, hírül adva a járókelőknek, érdeklődőknek vajon milyen árudával, vagy szolgáltatással találkoznak a cégér melletti ajtón belépve.
Cégér alatt általában értjük az egyszerű, festett falsíkban elhelyezett, vagy az arra merőlegesen álló pléhtáblát, de ide szoktuk sorolni az egyes szakmák jellemző szerszámait stilizáltan, vagy realisztikusan ábrázoló műveket, sőt az egészen díszes térben is megjelenő szobrászi műgonddal létrehozott alkotásokat is.

A köszönet hangján

Ünnepélyes keretek között került átadásra 2022. november 17-én a SZIE Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar előtti téren az 1944. november 17-i Torkos kastélyt ért bombatámadás áldozatainak emlékhelye. Az esemény egyúttal főhajtás is volt az áldozatok előtt.
A megemlékezésen felszólalt Dr Smuk Péter egyetemi tanár a SZIE Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar dékánja, Szabó Gyula az Arrabona Városvédő Egyesület elnöke, az emlék helyet megáldotta és beszédet tartott Csóka Gáspár OSB címzetes egyetemi docens, énekművekkel tisztelgett Szabó Balázs és Angyalai Énekegyüttes.