Skip to content

Arrabona Városvédő Egyesület

Mit jelent nekünk a győri vár 1598-as visszavétele?

Az 1598. március 28-29. jogos nemzeti büszkeségünk alapját képezi, az egyetemes kereszténység védelmében betöltött szerepe Hazánk történetének aranybetűs lapjain lett megírva. Az oszmán birodalom nyugati irányú terjeszkedését Magyarország hősies ellenállása meglassította, de ez időben megállítani teljesen nem tudta. Városunk kiváló stratégiai pontban feküdt, hadi és kereskedelmi utak csomópontjában. A török úgy nevezte: Európa Kulcsa az a vár, mely Európa minden várának kulcsát a kezünkbe adja.

Ismét a csángók között

Az Arrabona Városvédő Egyesület ismét Moldvában járt. Sajnos a tavalyi év kimaradt a segélyutak hosszú sorából a világjárvány miatt. Így idén fokozott várakozás előzte meg a csángó magyar kisdiákok anyanyelvi oktatása megsegítésére szervezett missziót. Az elmúlt év kényszerű tétlensége ennek ellenére sem volt eseménytelen, hiszen a tanulást segítő eszközök gyűjtése folyamatos volt. Ennek az lett az eredménye, hogy idénre igencsak szép mennyiségű adomány gyűlt össze.

Csángó gyermekekért gyűjtés 2021

Az Arrabona Városvédő Egyesület a sok éve tartó hagyományt folytatva ismét karitatív gyűjtést szervez a moldvai magyar csángó gyermekek magyar nyelvű tanítása elősegítéséért. A magyar tanulás ügye Moldvában a Csángó Magyarok számára a megmaradással azonos, ezért kiemelt Nemzeti Ügy. Nem rejtjük véka alá a mintegy hatszázezer ottani magyar közül jó ha százezren értik és beszélik nyelvünket. Semmi túlzás nincsen benne, ha mi nem segítjük a nyelv általi magyar megmaradást, emberöltőn belül nyeli el a népek tengere ottani testvéreinket. Ne legyünk ennek a gyászos folyamatnak néma, tétlen szemlélői, cselekedjünk!

Győr Kereszt a Városház téren

A Városház téren történő Győr Kereszt állítás gondolatával alapvetően egyetértünk, azt támogatni minden jóérzésű győri polgár kötelessége. Kollégáink speciális helyzete révén ismerhettük meg a kialakítás és az elhelyezés tervét. Ennek az ismeretnek a fényében és kellő időben tesszük meg az emlékmű elhelyezési javaslatát. A képeken ábrázolt Győr Kereszt emlékmű nem a mi szellemi termékünk, de a grafikák és a leírás igen. Úgy véljük, hogy a Győr Keresztek újra felidézésében igencsak jelentős szerepünk van, ezért érezzük magunkat feljogosítva, hogy javaslatunkkal éljünk az elhelyezés és kissé a kialakítás tárgyában.

Megszentelt kövek

Városunk 750 éves királyi mivoltának ünnepi évét üljük. Az Önkormányzat a megemlékezések kiemelt jelképévé tette – ahogyan mi mondjuk – a „füles” bástyát, hivatalosan a kora újkori reneszánsz új-olasz rendszerű szögleterődöt. Egyesületünk rendkívül megtisztelve érzi magát e döntés következtében, hiszen mi egyedül harcoltunk a Duna bástya rekonstrukciójáért, később puszta megmaradásáért. De nem leszünk igaztalanok, sok ezer követőnk volt e bátor küzdelemben.