Arrabona Városvédő Egyesület

Győr Visszafoglalása ünnep

1598. március 28-ról 29-re virradó éjszaka olyan mélyen véste be magát városunk és Hazánk, valamint földrészünk történetébe, hogy abból és azóta még a bűnös feledésnek sem sikerült kitörölnie. A kora-újkor világában nincs még egy ehhez fogható jeles esemény.

Ismét a Püspökerdőről

Győr városának fejlődése szoros összefüggésben áll a Püspökerdőnek, mint a város legnagyobb zöld területének, avagy “zöld tüdejének” megítélésével. Az Arrabona Városvédő Egyesület kiemelkedő fontosságúnak tartja a Püspökerdővel kapcsolatban kialakított álláspontot. A város zöld programjában az első helyen kell állnia a Püspökerdő helyes kezelésének. Az eddigi helytelen anti-ökológiai gondolkodást fel kell váltani a teremtő környezet-tudatosságnak, úgy elméletben, mint gyakorlatban.

Színházi helyzet

Az Arrabona Városvédő Egyesület ezúton fordul a majdani városvezetés felé, hogy vizsgálja felül a színház bővítési és rekonstrukciós terveivel kapcsolatos döntését, mert az megítélésünk szerint nem szolgálja Győr városának érdekeit. Szerintünk a terv téves koncepciója, és abból adódó műszaki tartalma jelentős és indokolatlan többletköltséget okoz egy valóban szükséges, de észszerű színház-rekonstrukció költségeihez viszonyítva. Talán még nem késő a leállítása, a program újragondolása és a módosítás.

Mi lesz a városvédelemmel?

Az Arrabona Városvédő Egyesület több, mint tíz éve alakult, szolgálta városát, szóval, tettel és gondolattal, amíg egyszer csak megfagyasztották körülötte a levegőt. Közleményeit nem jelentették meg, javító szándékát meg nem hallgatták, cselekedni nem engedték. Kígyót, békát kiabáltak rá, visszaélve egyeduralmukkal és az abból sajnálatosan következő teljes média felülettel.