Skip to content

A múlt tanúja

Néhány hete telefonhívást kaptam. Egy úr hívott, Egerből, és arról érdeklődött, én vagyok-e az, aki a győri Torkos kastéllyal foglalkozom. Többek között én is, feleltem, és innen kezdődött az a beszélgetés, mely valóban meglepő fordulatokban volt gazdag.

Sághy Ferenc aki ma nyolcvannégy éves elmonda, hogy ő hét évesen tanúja, sőt elszenvedője volt a Torkos kastélyban történt tragédiájának.

A nyájas olvasónak most röviden fel kell idéznem mi is történt ott 1944. november 17-én.

A régi kastély épület bolthajtásos pincéje adott menedéket és lett sírja a légiriadó elől ide menekülő főként asszonyoknak és gyermekeknek. A Németországot bombázó egyik Olaszország felé visszatérő bombázó kötelék a rossz idő miatt gyilkos terhét észlelve, hogy lakott terület felett van, ide hullajtotta. Az egyik 600 kilós légibomba, több kutató szerint láncos bomba telibe találta az épületet. Az áldozatok még napokig a pince romjai alatt nyögtek halálos csapdában, mert időzített bombákat is dobtak ide, így a mentő egységek nem tudtak segíteni. Az áldozatok száma 61 volt, súlyosan 12-en, könnyebben 9-en sebesültek meg. Ilyen tragédia a városrészt sem előtte, sem utána hál Isten nem érintette. A szörnyűségről szóló korabeli írásos dokumentumokat Perger Gyula gyűjtötte össze a „Pusztulás képei” című munkájában.

Azóta nem kevés idő telt el és hely története így alakult:

Az egykori Mező utca nevét Áldozat utcára módosították a háború után. Az 1980-as években a teljesen elpusztult és maradékaiban is elbontott kastély épület helyén létesült KISZ iskola bejáratához a bombázásra emlékeztető táblát helyezett ki 80-as években a Város-szépítő Egyesület és a Hazafias Népfront helyi bizottsága. A rendszer változtatás utáni években az egykori Torkos kastély helyén létesített KISZ iskola előbb hotelként működött (Napsugár Hotel), később az Széchenyi István Egyetem Állam és Jogtudományi Karának adott helyet. Az Arrabona Városvédő Egyesület 2010. novemberében emlékkereszttel állítással tisztelgett az áldozatok előtt.

Hogyan látja a bombatámadás túlélője?

Sághy Ferenc, aki egyébként győrzámolyi származású, a háború végét nagyszüleivel töltötte, édesapja sorkatonai szolgálatban volt, édesanyját szívpanaszokkal a győri kórházban kezelték. A nagyszülők a Torkos kastélyban dolgoztak. A légitámadás délelőttjén a nagymama épp tésztát gyúrt, amikor megszólalt a sziréna. A kastélyhoz tartozó, ma is meglevő alkalmazotti lakásból egyből az óvóhelyre, a kastély boltozatos pincéjébe siettek, de az annyira megtelt, hogy csak a lépcső jobb oldala melletti falnál állva leltek csak menedéket. A nagyapa több jelen lévő katonával a bombázást az óvóhely előtti bejárattól nézte. Sághy úr a rövid pincefal szakasznál középen állt mellette nagyanyja és egy katona volt még. A telitalálat megsemmisítő erejű robbanása annyira hirtelen történt, hogy az emlékező már csak azt érzékelte, hogy vállig eltemetve áll törmelékkel, mellette a nagymama és a katona. Mindhárman túlélték a tragédiát. Sághy urat és a két túlélőt Juhász Ferenc gázszerelő szabadította ki a törmelékből. A kastély és az óvóhely-pince helyét mindössze egy hatalmas törmelékhalom jelölte. Nagyapja holtteste csak két-három nap múlva került elő. Az egykori Torkos kastély körül több bombatölcsért is láttak, de a révfalúi víztorony környezetében is hasította fel találat a földet. A család megmaradt tagjai a Duna utca 4. szám alatt laktak a továbbiakban. A visszaemlékező 1958-ban elköltözött Győrből és azóta is Egerben él.

Kívánunk még neki hosszú életet és jó egészséget. Sághy úr 2022. augusztus 12-én városunkban járt, az emlék helyet is meglátogatta. Itt ábrázolja őt és kedves feleségét a közölt fénykép. Az adattközlést és a szíves segítséget hálásan köszönjük.

Sághy Ferenc és felesége 2022. augusztus 12.
a Torkos kastély emlék helyen

2022. év folyamán az Egyetem Állam és Jogtudományi Kar épülete megújult. Az épülettel együtt annak környezete is felfrissült. Az emlékkereszt 2010-es eredeti helyéről az oktatási épület első homlokzata elé került. A Kar vezetésével összhangban a kereszt környezete díszburkolatot kap, pihenőpadok kerülnek elhelyezésre. Mindezek mellett egy külső és egy belső emléktábla is elhelyezést nyer.

Mindezekhez egyesületünk segítséget kér minden jószándékú győri lokálpatriótától.

Győr, 2022. augusztus 21.

Szabó Gyula elnök
Arrabona Városvédő Egyesület

Hozzászólások