Skip to content

Köszönetnyilvánítás

Az Arrabona Városvédő Egyesület köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a Győr 1598-ban történt Visszafoglalása a töröktől ünnepséget és Szentmisét megszervezték.

Speciális és külön köszönet Fehér Imrének a Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület elnökének és Fehérné Markó Kamillának a Történelmi Vitézi Rend Győr-Moson-Sopron Megyei VRNT Székkapitányának.

Köszönjük Prof. Dr. Dézsi Csaba András Győr MJ Város Polgármesterének az ünnepi beszédet és Dr. Pápai Lajos nyugalmazott megyéspüspöknek a Szentmisét.

Köszönjük Áder Attilának a Kapuvári Hajdúk és Gartai Muskétások Hagyományőrsége elnökének a hagyományos katonai ruhákban tett díszőrség és felvonulás megszervezését és valamennyi társának a jelenlétet.

Külön köszönjük a sajtó megjelenését és a hiteles tudósításokat, kiemelt köszönet a Győr+ Média munkatársainak, ezen belül különösen Herkely Ákosnak.

Kedves Barátaink, akik eddig nem vettetek részt ezen a valóban győri ünnepen, a látottak alapján a jövő évben ezt tegyétek meg. Higgyétek el, nem szégyen a Hőseinkre és a tettikre megemlékezni. Annál is inkább, mert ez az ünnep Győr 1598. március 28-29-én történt visszafoglalása nem csak hagyományt teremtett, hanem egy valódi keresztény győzelmet adott a Hazának. Olyat, amely az egész akkori világ hitét erősítette, szilárdította, reményt adott, hogy igenis Magyarország és egész Európa újra keresztény lesz.

Valóban mi Győriek voltunk a kereszténység védőbástyája, ezzel a hit és a kultúra őrzői. Legyen ez ma is így! Emlékezzetek, a nándorfehérvári diadal is Győrből indult ki.

Feladatunk van ebben a világban és vannak valódi, ünnepre méltó eseményeink, tiszteletre méltó történelmi személyeink. Először is legyünk méltóak az emlékezéshez, másodszor ismertessük meg mindenkivel, akit illet, hogy mire legyünk büszkék, mit és miért ünneplünk. Ez nem csekélység, nem szabad lebecsülni, mert a mai kor embere végzetesen elszakadt őseitől és a hagyományaitól, úgy vallási, mint világi értelemben. Ez tűrhetetlen állapot, ezen változtatni kell.

Felkérjük ezért a sajtót, hogy e tárgyban mindent tegyen meg a jövőben, mert Győrben nem elég az ismeretanyag. Hogyan várjuk el polgártársainktól, hogy szeressék a hazájukat, tiszteljék a hagyományt és valódi hőseinket, ha nem is ismerik őket.

Ezért úgy határoztunk a szövetséges lokálpatrióta egyesületekkel, hogy ezen változtatunk. Ha kell, aláírásgyűjtésbe fogunk, ha kell petíciókkal fogunk élni. Egyben biztosak vagyunk, hogy ezeket minden győri polgár támogatni fogja majd. Mert biztos tudásunk van afelől, hogy igenis hatalmas igény van a helyi értékek megismerésére, ez már a Duna bástya bebetonozásánál is világos volt.

Íme a mozgalom kezdetét veszi, jelszavunk a régi:  Haza és haladás.

Kezdődjön az ismeretek tárházának nyitása, a hagyományok újra teremtése. Kedves Polgártársaim, egykor büszkék leszünk ezekre a gondolatokra.

Arrabona Városvédő Egyesület
2022. április 4.

Hozzászólások