Építész gondolatok – A jövő Győrben épül! – De minek?

Mára már nyilvánvalóvá vált, hogy a város vezetése milyen Győrt épít számunkra. A modernnek mondott, trendi építészetben a saját nagyságát és eredményességét érzi megjelenítve. Az már eddig is nyilvánvaló volt, hogy a városvezetés a hozzáállása a műemlékvédelmi kérdésekhez nem éppen a legmegfelelőbb. Ők azt a téves szemléletet vallják magukénak, hogy múlt építészeti emlékei egyenlők a füstös téglákkal, melyeket gazdaságosabb elbontani, mint rekonstruálni, vagy korszerűsíteni.

Győr ma mindenben a fővárost követi – biztos, ami biztos. Ha Budapest bont, akkor Győr is bont. Ha Budapesten kiirtják a fákat, mert útjában állnak a beruházási érdekeknek, akkor Győrben is ugyanúgy, ugyanazzal az álindokkal. Minden ellenvéleményt politikai síkon, ellenzéki kirohanásként, hisztériakeltésként kezelnek, még akkor is, ha semmi köze nincs a politikához.

Echo-Park-Not-Eastside-Batman-MemeA műemléki épületek megítélését az országos dekadencia jellemzi, a rombolások intézményesítését pedig többek között Győr is kezdeményezte, ez vezetett a műemlékvédelem szétrombolásához, amit a Várbazár és a Budai vár rekonstrukciós tervei sem tudnak feledtetni. Az embernek az az érzése, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntötték.

Győr műemlékekben gazdag város – volt. Ebbéli státusza lassan átformálódik, a jelen építési gyakorlat nemhogy igazodna a város műemléki adottságaihoz és harmóniára törekedne vele, hanem sokkal inkább ki akar tűnni, el akar ütni tőle, hirdetve önnön újdonságát és „modernségét”. Így került a Lloyd tetejére üvegkalitka, a Dunakapu tér házsorába egy betonüveg kocka és ugyanezen elv szerint épülnek a lebontott belvárosi házak helyére a trendi dobozépítészet sablonjainak utánzatai.

A gyors, profitorientált döntések, a szanaszét engedélyezett dobozházak teljesen megváltoztatják a város arculatát és egy silányabb „lecsó-stylt” hoznak létre. Ez attól még nem lesz szép, mert új! Ez a trend és ez a felfogás viszont kíméletlen rombolással, a műemléki épületek lebontásával jár.

Mi városvédők ezzel a szemlélettel soha nem fogunk tudni egyetérteni és mindent elkövetünk, hogy ez ne váljon általánossá. A városvezetés a főépítész teljes egyetértésével olyan várost épít, amelyet senki nem kért és amilyenre senki nem hatalmazta fel.

Ezért mondjuk, hogy az a jövő ami most Győrben épül, az nem a Győrieknek, hanem egy szűk kör egyéni érdekeinek és ízlésének épül.

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?